Mapa Slovenska

Nitra

Starobylá NITRA je nielen najstarším mestom na Slovensku, ale aj významným hospodárskym centrom západného Slovenska.Celá oblasť okolo Nitry bola veľmi atraktívnym územím už v minulosti, čo dokumentujú viaceré významné archeologické náleziská. V 5.a 6. storočí tu sídlili starí Slovania , v 7. storočí sa stala politickým, hospodárskym a kultúrnym strediskom slovanských kmeňov na sever od Dunaja. V 9. storočí bola centrom Nitrianskeho kniežatstva, na čele ktorého stál knieža Pribina a sídelným hradom panovníkov Veľkej Moravy.

Dominantou mesta je Nitriansky hrad z 11. storočia , ktorý pozostáva z niekoľkých stavebných celkov.Jednou z najstarších budov je pôvodná románska rotunda sv. Emeráma, ktorá spoilu s Horným a Dolným kostolom tvorí najhodnotnejší objekt hradu biskupskú katedrálu.

Pod hradom vyrástlo Horné mesto. Jeho dnešný barokovo-klasicistický výzor vytvára predovšetkým Veľký seminár, Františkánsky kláštor a kostol a Župný dom. Návštevníci tejto časti mesta sa určite pristavia pri empírovom Kluchovom paláci, na nároží ktorého stojí socha atlanta (ľudovo sa nazýva Corgoň a podľa tejto prezývky pomenovali aj známe nitrianske pivo).

Dolné mesto vzniklo na juh od Horného mesta a k jeho najvýznamnejším pamiatkam patria Kláštor a kostol Vincentiek, synagóga a kostolík sv. Štefana.

Kontakt

SUNWAY H.T., spol. s r.o.

Záborského 42, Bratislava 831 03

+421 02 456 789

info@sunwayht.sk

Nájdite nás na mape

Kontaktný formulár

Ak potrebujete viac informácií, kľudne sa na nás obráťte. Radi Vám pošleme detailné informácie o našich ponukách a spolupráci.